Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\knijper.jpg

Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\knoop.jpg

Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\openen.jpg

Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\pen.jpg

Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\handen1.jpg

Beschrijving: C:\Users\Ilse\Documents\Praktijk\PR\www_leefzelfstandig_nl\site\afbeeldingen\handenopeen.jpg

 

Praktijkvoorbeelden

Werkplekobservatie

De directeur van een administratiekantoor neemt contact op met de praktijk. Hij geeft aan dat een aantal van zijn werknemers tijdens het werk last heeft van nek- en schouderklachten. De functie van de medewerkers bestaat voornamelijk uit beeldschermwerk.

De ergotherapeut bezoekt het bedrijf en brengt samen met de betreffende werknemers in kaart waardoor de klachten ontstaan of verergeren.

De ergotherapeut geeft vervolgens een advies over de inrichting van de werkplek, het aanleren van een goede houding, de organisatie van de werkzaamheden, het nemen van pauzes en het eventueel gebruik maken van hulpmiddelen.

De bevindingen en adviezen worden vastgelegd in een rapport, waarmee werkgever en werknemers vervolgens zelf aan de slag kunnen.

Na een tijdje komt de ergotherapeut weer op bedrijfsbezoek en evalueert de gegeven adviezen. De directeur geeft aan dat zijn werknemers aanzienlijk minder klachten ervaren en met meer plezier werken.

 

Arm/handfunctietraining
Mevrouw Smits, 43 jaar, heeft enkele weken geleden een hersenbloeding gehad. Als gevolg daarvan kan zij haar linkerarm en linkerhand niet goed meer gebruiken. Een kopje oppakken, haar arm optillen of zichzelf aankleden is erg moeilijk voor haar. Samen met de ergotherapeut traint zij haar linkerarm en linkerhand, door middel van het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Op deze manier worden de spieren in de arm en hand getraind, terwijl tegelijkertijd ook de dagelijkse handelingen (bijv. een kopje oppakken of aankleden) geoefend worden.

Valpreventie
De heer Peters, 85 jaar, weduwnaar, is na een val in zijn woning tijdelijk opgenomen in een instelling om te revalideren. Over enkele weken gaat hij naar huis. De familie van de heer Peters heeft contact opgenomen met de huisarts, omdat ze de situatie thuis niet veilig vindt. Er is een groot risico dat de heer Peters valt. De huisarts verwijst door naar de ergotherapeut.
Samen met de heer Peters en eventueel zijn familie bekijkt de ergotherapeut de woning en geeft hij adviezen over valpreventie. Waar nodig geeft de ergotherapeut adviezen over woningaanpassingen en vraagt hij deze aan bij de gemeente.

Scootmobieltraining / rijles
De heer Walraven, 78 jaar, heeft last van een verminderde mobiliteit. Hij kan hierdoor geen langere afstanden meer lopen. Autorijden mag hij niet meer vanwege zijn slecht gezichtsvermogen en verminderd reactievermogen. Via de huisarts komt de heer Walraven terecht bij de ergotherapeut. Die leert hem op een scootmobiel te rijden, waarbij niet alleen de bediening van de scootmobiel getraind wordt, maar ook het verkeersinzicht. Als de ergotherapeut ziet dat de heer Walraven goed met de scootmobiel overweg kan en goed uitkijkt in het verkeer, vraagt hij het voertuig aan bij de gemeente.

Longaandoening
Mevrouw Janssen, 51 jaar, komt op verwijzing van de longarts terecht bij de ergotherapeut.
Tijdens het huisbezoek brengt de ergotherapeut samen met mevrouw Janssen in kaart welke problemen zij ervaart in haar dagelijks functioneren door haar longaandoening. Mevrouw Janssen geeft aan na de ochtend al zeer moe en benauwd te zijn, waardoor zij de rest van de dag weinig tot niets meer kan ondernemen. Zij wil zelf haar huishouden kunnen doen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. De ergotherapeut laat haar enkele dagen dagactiviteitenlijsten invullen om een beeld te krijgen van haar dagindeling. Hieruit blijkt dat mevrouw Janssen in de ochtend veel te veel taken achter elkaar uitvoert. Daardoor is haar energie na enkele uren al “op”. De ergotherapeut geeft haar advies over belasting en belastbaarheid en geeft mevrouw Janssen tips hoe zij haar dag zo doeltreffend mogelijk in kan delen, met voldoende rustmomenten. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut hoe zij afzonderlijke huishoudelijke taken uitvoert. Daarna geeft hij advies over het doeltreffend en energiebesparend uitvoeren van deze taken.