Hoe wij werken

Behandelvormen
Onze ergotherapeutische behandeling kan uit verschillende onderdelen/fasen bestaan.

1.Diagnostiek
De ergotherapeut formuleert een oordeel over uw handelen: welke beperkingen ervaart u hierbij en hoe reageert uw omgeving hierop. Wij zullen een gesprek met u aangaan waarin u vertelt welke problemen u ervaart in het dagelijks leven en wat u graag wil. Daarnaast kunnen activiteiten van het dagelijks leven door ons geobserveerd worden, met als doel erachter te komen wat de oorzaak is van het probleem.

2.Trainen en begeleiden van het dagelijks functioneren
Wij besteden met name aandacht aan het toepassen van vaardigheden in het dagelijks functioneren. Het gaat om die functies/vaardigheden die onvoldoende ontwikkeld zijn of die verstoord zijn door uw aandoening of trauma. Daarnaast is het de bedoeling dat u de adviezen die u van ons krijgt, gaat toepassen in uw dagelijks leven.


3. Advisering
Wij richten ons op het bereiken van een optimale manier van functioneren van u in uw omgeving. Dat doen we door het geven van adviezen. Die zijn gericht op uzelf of op iemand uit uw directe omgeving die betrokken is bij uw verzorging of begeleiding.
Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • gebruik van hulpmiddelen en/of voorzieningen,
  • arbeidsomstandigheden,
  • zorg en begeleiding door uw partner/verzorger.