Wat de ergotherapeut doet

Op basis van uw mogelijkheden en eigen inbreng stellen wij een behandelprogramma op.

Aan de hand daarvan proberen we u de meest normale alledaagse handelingen weer zo zelfstandig en adequaat mogelijk uit te laten voeren.

Als een activiteit niet op de “normale” wijze uitgevoerd kan worden, bekijken we of die op een aangepaste manier wel lukt.

Voorbeelden van dagelijkse activiteiten zijn aankleden, koken, tuinieren en schrijven.